Bán đồng hồ treo tường đẹp - Xưởng đồng hồ treo tường

Bán đồng hồ treo tường đẹp - Xưởng đồng hồ treo tường

ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG BẰNG GỖ 022

Đồng hồ treo tường làm quà tặng khách hàng – phương pháp quảng cáo hiệu quả

Bạn có biết hiện nay sản phẩm nào được dùng làm quà tặng quảng cáo hiệu quả với chi phí thấp được nhiều doanh nghiệp yêu thích? Đồng hồ treo tường in logo công ty chính là một sản phẩm đang được các nhà quản trị đánh giá rất cao. Đồng hồ treo tường làm quà tặng khách hàng vừa ý nghĩa lại vừa thiết thực. Đối với khách hàng, khi nhận được đồng hồ sẽ có thể sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, lại thường xuyên nhìn thấy thương hiệu của công ty trong quá trình sử dụng. Còn đối với công ty, nó sẽ là công cụ giúp cho hình ảnh của công ty được truyền bá rộng rãi từ đó làm tăng doanh số bán hàng và số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ mà công ty bạn cung cấp.

Xưởng sản xuất: Võ Thị Đầy, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh

HOTLINE: 0932 13 77 57 / Email đặt hàng: nguyenngochoan1987@gmail.com

Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG BẰNG GỖ 023

Đồng hồ treo tường làm quà tặng khách hàng – phương pháp quảng cáo hiệu quả

Bạn có biết hiện nay sản phẩm nào được dùng làm quà tặng quảng cáo hiệu quả với chi phí thấp được nhiều doanh nghiệp yêu thích? Đồng hồ treo tường in logo công ty chính là một sản phẩm đang được các nhà quản trị đánh giá rất cao. Đồng hồ treo tường làm quà tặng khách hàng vừa ý nghĩa lại vừa thiết thực. Đối với khách hàng, khi nhận được đồng hồ sẽ có thể sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, lại thường xuyên nhìn thấy thương hiệu của công ty trong quá trình sử dụng. Còn đối với công ty, nó sẽ là công cụ giúp cho hình ảnh của công ty được truyền bá rộng rãi từ đó làm tăng doanh số bán hàng và số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ mà công ty bạn cung cấp.

Xưởng sản xuất: Võ Thị Đầy, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh

HOTLINE: 0932 13 77 57 / Email đặt hàng: nguyenngochoan1987@gmail.com

Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG BẰNG GỖ 024

Đồng hồ treo tường làm quà tặng khách hàng – phương pháp quảng cáo hiệu quả

Bạn có biết hiện nay sản phẩm nào được dùng làm quà tặng quảng cáo hiệu quả với chi phí thấp được nhiều doanh nghiệp yêu thích? Đồng hồ treo tường in logo công ty chính là một sản phẩm đang được các nhà quản trị đánh giá rất cao. Đồng hồ treo tường làm quà tặng khách hàng vừa ý nghĩa lại vừa thiết thực. Đối với khách hàng, khi nhận được đồng hồ sẽ có thể sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, lại thường xuyên nhìn thấy thương hiệu của công ty trong quá trình sử dụng. Còn đối với công ty, nó sẽ là công cụ giúp cho hình ảnh của công ty được truyền bá rộng rãi từ đó làm tăng doanh số bán hàng và số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ mà công ty bạn cung cấp.

Xưởng sản xuất: Võ Thị Đầy, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh

HOTLINE: 0932 13 77 57 / Email đặt hàng: nguyenngochoan1987@gmail.com

Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG BẰNG GỖ 025

Đồng hồ treo tường làm quà tặng khách hàng – phương pháp quảng cáo hiệu quả

Bạn có biết hiện nay sản phẩm nào được dùng làm quà tặng quảng cáo hiệu quả với chi phí thấp được nhiều doanh nghiệp yêu thích? Đồng hồ treo tường in logo công ty chính là một sản phẩm đang được các nhà quản trị đánh giá rất cao. Đồng hồ treo tường làm quà tặng khách hàng vừa ý nghĩa lại vừa thiết thực. Đối với khách hàng, khi nhận được đồng hồ sẽ có thể sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, lại thường xuyên nhìn thấy thương hiệu của công ty trong quá trình sử dụng. Còn đối với công ty, nó sẽ là công cụ giúp cho hình ảnh của công ty được truyền bá rộng rãi từ đó làm tăng doanh số bán hàng và số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ mà công ty bạn cung cấp.

Xưởng sản xuất: Võ Thị Đầy, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh

HOTLINE: 0932 13 77 57 / Email đặt hàng: nguyenngochoan1987@gmail.com

Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Gỗ Đa Cạnh
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Gỗ Ngôi Nhà
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Gỗ Quả Lắc Ngôi Nhà
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Gỗ Tay Lái Tàu
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Gỗ Lá Đôi
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Mỏ Neo Gỗ
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Gỗ Tròn
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Gỗ Bông Hoa
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 071
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 070
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 068
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 066
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 065
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 064
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 063
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 062
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 061
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 060
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 058
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 057
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 056
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 054
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 053
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 052
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 051
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 050
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 049
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 048
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 047
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 046
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 045
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 044
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 042
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 041
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 040
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 036
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 035
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 034
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 033
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 032
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 031
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 030
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 029
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 027
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 026
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 025
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 024
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 023
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 022
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 021
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 019
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 020
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 018
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 017
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 015
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Mỏ Neo Nhựa 016
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 014
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 13
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 12
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa 11
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Nhựa Hình Chữ Nhật 09
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa Hình Trụ 08
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa Ovan 01
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa Ovan
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa Đa Cạnh
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa Viền Vàng
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Hình Chữ Nhật Màu Nâu
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

Đồng Hồ Treo Tường Nhựa Hình Trụ
Liên hệ

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp...

TẠI SAO LẠI CHỌN TRANHDONGHOXINH.COM

TẠI SAO LẠI CHỌN TRANHDONGHOXINH.COM

Ngày đăng: 06/02/2020
Công ty sản xuất đồng hồ treo tường và tranh đồng hồ với nhiều sản phẩm chất lượng với mẫu mã và màu sắc...
Giải pháp marketing cho doanh nghiệp

Giải pháp marketing cho doanh nghiệp

Ngày đăng: 06/02/2020
Giải pháp marketing cho doanh nghiệp luôn là vấn để đau đầu của các doanh nghiệp khi tung ra 1 sản phẩm mới...
Tranh Canvas là gì? Mua tranh treo tường canvas ở đâu hà nội rẻ đẹp

Tranh Canvas là gì? Mua tranh treo tường canvas ở đâu hà nội rẻ đẹp

Ngày đăng: 06/02/2020
Hiện nay xu hướng dùng Tranh canvas trang trí nội thất rất được ưa chuộng. Bởi tranh treo tường rất nhẹ, dễ...
Tư vấn chọn kích thước tranh treo tường hợp phong thủy

Tư vấn chọn kích thước tranh treo tường hợp phong thủy

Ngày đăng: 06/02/2020
Một số dòng tranh phong thủy phổ biến hiện nay như: tranh ngựa mã đáo thành công, tranh thuyền thuận buồm...

Bật Mí 10 Bí Quyết Mua Đồng Hồ Treo Tường Chính Hãng Giá Rẻ 

Được biết đến là một trong những xưởng lắp ráp đồng hồ treo tường in thương hiệu cho các nhãn hàng nổi tiếng nhất tại thị trường Việt Nam. Do vậy, có rất nhiều người quan tâm về thương hiệu đồng hồ treo tường của Qua24h. Người mua hàng thường hay quan tâm đến các vấn đề về chất lượng, kiểu dáng cũng như giá két sắt Hòa Phát. Cụ thể:

Đồng hồ treo tường Qua24h có tốt không?

Nên mua đồng hồ treo tường in logo công ty, đồng hồ treo tường chất liệu gỗ hay đồng hồ treo tường chất liệu nhựa để tặng khách hàng? 

Đồng hồ treo tường gỗ có bao nhiêu loại?

Giá mua đồng hồ treo tường in logo bao nhiêu?

Địa chỉ đại lý đồng hồ treo tường chính hãng tại Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh ở đâu? 

Cách bảo quản đồng hồ treo tường như thế nào?

Tất cả những câu hỏi trên sẽ được chúng tôi - Công ty Qua24h giải đáp ngay sau đây. 

Xưởng Lắp Ráp Đồng Hồ Treo Tường Hình Tròn 30cm

Ưu Điểm quà tặng đồng hồ treo tường in logo của Qua24h

 • Đồng hồ treo tường được sản xuất từ Qua24h, xưởng sản xuất uy tín chuyên sản xuất đồng hồ số 1 Việt Nam tên tuổi đã được khẳng định trên thị trường.
 • Đồng hồ treo tường Qua24h có khả năng chống trầy xước tốt do bề mặt kính cao cấp giúp cho đồng hồ treo tường chống được va đập mạnh.
 • Đồng hồ có nước sơn rất bền màu và không bị bong hay tróc sơn sau thời gian dài khi sử dụng.
 • Máy đồng hồ được nhập khẩu và sản xuất đồng bộ cao cấp có độ bền cao và được bảo hành 3 năm.
 • Đồng hồ treo tường Qua24h Có chi tiết thiết kế sắc nét kèm theo nước sơn và chất liệu tốt mang đến độ bền cao.

 Các sản phẩm đồng hồ treo tường Qua24h có nhiều mẫu mã: Hình tròn, vuông, chữ nhật, dạng đứng, với nhiều kích thước và thiết kế khác nhau, từ 15cm, 80cm… đến hơn 100cm. Tuy khá đa dạng về mẫu mã nhưng nhà sản xuất thường kết hợp thiết kế đồng hồ treo tường theo tông của doanh nghiệp để tạo sự hài hoà và độc đáo khi chiếc đồng hồ đến tay khách hàng được sử dụng lâu nhất kèm theo đó là thông tin của công ty trên chiếc đồng hồ treo tường đươc truyền tải tối đa nhất có thể.

4 Ưu điểm đồng hồ treo tường Qua24h

 • Được sử dụng máy đồng hồ bền bỉ và dùng pin thông dụng, mỗi đồng hồ treo tường Qua24 đều có kèm theo viên pin khô AA.
 • Đồng hồ treo tường in logo của Qua24h ngoài sử dụng chất liệu nhựa cao cấp hoặc gỗ nguyên khối còn có nước sơn chống trầy và chống ẩm mốc tốt nhất.
 • Đồng hồ treo tường Qua24h hỗ trợ khách hàng thiết kế miễn phí và độc quyền thiết kế cho khách hàng
 • Đồng hồ treo tường Qua24h được bảo hành máy lên đến 3 năm và 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng.

 Ưu điểm đồng hồ treo tường chất liệu gỗ của Qua24h

Chất liệu hoàn toàn là gỗ nguyên khối được sơn và trạm trổ hoa văn tinh xảo

Tránh việc bị nấm mốc do nhiệt độ thời tiết thay đổi.

Tránh việc bị nấm mốc do nhiệt độ thời tiết thay đổi.

Xem thêm: Top 10 Mẫu Đồng hồ treo tường giá rẻ tốt nhất đang khuyến mại 

Địa Chỉ Website Mua Đồng Hồ Treo Tường Chính Hãng Là Gì?

Hiện nay, Công ty đồng hồ treo tường Qua24h chỉ có một Website chính thức và duy nhất chuyên kinh doanh sản phẩm quà tặng đồng hồ treo tường in logo, giá rẻ trên toàn quốc:

 Website: https://qua24h.net/

 Hotline: 0932.13.77.57

Trang chủ

Website đồng hồ treo tường chính hãng: qua24h.net

Đồng hồ treo tường tên tiếng anh là Clockwatcher, ngày nay là vật phẩm vô cùng quan trọng cho mỗi gia đình, là sản phẩm mà mỗi doanh nghiệp dùng làm quà tặng thường xuyên cho khách hàng, là sản phẩm không thể thiếu trong mỗi gia đình, công ty, doanh nghiệp. Ngày nay, một số ngân hàng như ngân hàng Vietcombank, ngân hàng Angribank, ngân hàng BIDV, ngân hàng shb, ngân hàng nhà nước,... cũng tin dùng và sử dụng làm quà tặng. Chính bởi vậy, thị trường đồng hồ treo tường hiện nay đang rất sôi động với nhiều thương hiệu, kiểu dáng cho đến chủng loại. Điều này kéo theo một hệ lụy không đáng có là vấn nạn sản phẩm giả, kém chất lượng đang được bán tràn lan trên thị trường, gây hoang mang cho người mua hàng.

Do đó, để tránh những rủi ro không đáng có về sau trong quá trình sử dụng, cũng như giúp người mua hàng tránh "tiền mất tật mang" chúng tôi khuyến cáo mọi người nên mua sản phẩm đồng hồ treo tường Qua24h tại website chính thức của Công ty qua24h, hoặc mua hàng tại các đại lý đồng hồ treo tường Qua24h chính hãng trên toàn quốc. 

Tôi Có Thể Mua Đồng Hồ Treo Tường Qua24h Giá Rẻ Ở đâu?

Quý khách có thể dễ dàng mua được đồng hồ treo tường trên các sàn thương mại điện tử như: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Điện Máy Xanh, Chợ Tốt, Điện Máy Chợ Lớn, Nguyễn Kim... Nhưng, đối với đặc thù của loại sản phẩm đồng hồ treo tường, kinh nghiệm mua đó là bạn cần phải trải nghiệm thực tế để tận mắt và "sờ" được sản phẩm, điều mà các trang TMĐT không làm được.

Nhằm giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và sử dụng được các sản phẩm chính hãng, giá rẻ. Công ty qua24h không ngừng mở rộng quy mô kinh doanh trên toàn quốc, có mặt tại khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Và nếu bạn đang phân vân không biết nên mua đồng hồ treo tường Chính hãng uy tín ở đâu thì hãy ghé qua đại lý chính hãng của Công ty tại địa chỉ dưới đây:

Chi tiết bản đồ xem TẠI ĐÂY 

Ngoài ra, các bạn có thể truy cập website: https://qua24h.net/ đặt hàng hoặc liên hệ qua Hotline 0932.13.77.57 để được tư vấn miễn phí nếu bạn không có thời gian qua Xưởng chính thức của công ty. Các bạn có thể hòan toàn an tâm về chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất theo các tiêu chuẩn quốc tế đi cùng với dịch vụ bảo hành tận tình bền vững theo thời gian.

Trang chủ

Quy Mô Xưởng Lắp Ráp Đồng Hồ Treo Tường

Đồng Hồ Treo Tường Chất Liệu Nhựa Và Đồng Hồ Treo Tường Chất Liệu Gỗ Loại Nào Tốt Hơn?

Thương hiệu Đồng Hồ Treo Tường Qua24h nổi tiếng với sự đa dạng về các dòng sản phẩm, có thể kể tới như: Đồng hồ treo tường chất liệu nhựa Qua24hĐồng hồ treo tường chất liệu Gỗ Qua24hĐồng hồ treo tường chất liệu kim loại Qua24hĐồng hồ treo tường in logo Qua24hĐồng hồ treo tường phong thuỷ Qua24h. Không giống như những loại đồng hồ treo tường bán trôi nổi trên thị trường không rõ xuất xứ. Mỗi một loại kể trên đều có những ưu điểm vượt trội riêng biệt, rất khó để đánh giá được đâu là dòng sản phẩm tốt nhất. Do đó, tốt nhất có lẽ là loại phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của mỗi doanh nghiệp.

Theo ý kiến các chuyên gia về Đồng Hồ với kinh nghiệm nhiều năm cho lời khuyên sau:

Nếu để lựa chọn các sản phẩm tốt về giá thành cũng như có mẫu mã đẹp các bạn nên lựa chọn dòng Đồng hồ treo tường chất liệu nhựa Qua24h, Đồng hồ treo tường chất liệu Gỗ Qua24h bởi những lý do sau đây:

 • Đồng hồ treo tường Qua24h có thiết kế kiểu dáng hiện đại phù hợp với mọi không gian chỗ để (vị trí đặt).
 • Đồng hồ treo tường in logo Qua24h được thiết kế phù hợp cho mỗi style của doanh nghiệp.
 • Đồng hồ treo tường chất liệu nhựa Qua24h được làm tứ chất liệu cao cấp và chế độ bảo hành lâu dài.
 • Đồng hồ treo tường chất liệu gỗ in logo Qua24h được lắp ráp nhiều phần để dễ vệ sinh và lau chùi.
 • Đặc biệt Đồng hồ treo tường in logo Qua24h được đặt trong hộp giấy cao cấp chống va đập trong quá trình vận chuyển.

Trang chủ

Đồng hồ chính hãng Qua24h  có nhiều ưu điểm vượt trội

Đồng Hồ Treo Tường Qua24h Có Tốt Không? Sản phẩm Giá Rẻ Bán Chạy Nhất Hiện Nay.

Là xưởng lớn nhất hiện nay trong lĩnh vực sản xuất đồng hồ treo tường, cùng hơn 10 năm kinh nghiệm sản xuất đồng hồ treo tường, Qua24h đã không ngừng cải tiến, đổi mới cũng như tìm tòi để ứng dụng khoa học công nghệ vào các dòng đồng hồ mang thương hiệu Qua24h. Điều này đã tạo ra những dòng đồng hồ cao cấp với chất lượng cực tốt: 

Đồng hồ treo tường Qua24h được làm từ chất liệu cao cấp: Phần mặt kính có khả năng chịu lực, chống trầy xước tốt. Bên trong thân đồng hồ được làm từ chất liệu nhựa cao cấp, giúp đồng hồ treo tường có độ bền cao.

- Được thiết kế đa dạng mẫu mã, chủng loại: Hiện tại có thể nói là hãng sản xuất đồng hồ treo tường nội địa sở hữu nhiều mẫu mã nhất. Xưởng Đồng Hồ Qua24h với tiềm lực kinh tế mạnh liên tục cho ra mắt những mẫu sản phẩm mới phục vụ đủ các đối tượng khách hàng từ khách hàng cá nhân cho đến khách hàng doanh nghiệp với kiểu dáng vô cùng sang trọng, đẹp mắt cùng giá thành hợp lý. 

Chính sách bảo hành rất tốt: Các mẫu đồng hồ treo tường Qua24h thường có thời hạn bảo hành khoảng 3 năm. Đội ngũ bảo hành xuất hiện trên khắp cả nước với tay nghề cao luôn sẵn sàng hỗ trợ  đặc biệt quý khách sẽ không tốn thêm một đồng chi phí nào trong thời gian đồng hồ Qua24h được bảo hành.

Trang chủ

Đồng Hồ Treo Tường Viền Mỏng Nhũ Vàng

Nên Mua Đồng Hồ Treo Tường Qua24h loại đường kính 25cm, 30cm Hay 42cm làm quà tặng?

Kích thước là một yếu tố quan trọng quyết định có nên mua chiếc đồng hồ treo tường này hay không. Hiện nay, Qua24h sản xuất rất nhiều mẫu mã sáng tạo dành cho mọi gia đình và tổ chức. 

Đồng Hồ Treo Tường Qua24h cỡ lớn thường là 100cm, 60x80cm và 50x70cm trong khi cỡ vừa sẽ là Đồng Hồ Treo Tường Qua24h 30cm, 36cm và 42cm. Trong đó, Đồng Hồ Treo Tường Qua24h 30cm là loại được nhiều người mua ưu tiên lựa chọn bởi giá thành vừa phù hợp để sử dụng trong các gia đình. Loại 30cm có ưu điểm là có vị trí truyền tải nội dung của doanh nghiệp đến khách hàng, kích thước phù hợp treo mọi không gian trong nhà. Đạt những tiêu chuẩn về giá thành, dễ vận chuyển, phù hợp với mọi không gian treo.

Trang chủ

Đồng Hồ Treo Tường Đường Kính 30cm

Xem thêm: Đồng Hồ Phong Thuỷ Qua24h

Cách Nhận Biết Đồng Hồ Treo Tường Chất Lượng

Theo một nghiên cứu thị trường về lĩnh vực quà tặng đồng hồ treo tường mới đây chỉ ra rằng, hiện nay trên thị trường có tới 45%  đồng hồ treo tường in logo là hàng giả, kém chất lượng, các đối tượng xấu thường lựa chọn để lừa lọc lòng tin của khách hàng. Vì thế, để nhận biết được đồng hồ treo tường chất lượng quý khách hàng có thể dựa vào 10 dấu hiệu nhận biết sau đây: 

Tem chống hàng giả: Sản phẩm chính hãng luôn được gắn kèm cùng một chiếc tem chống hàng giả giả chứa các thông tin bao gồm logo thương hiệu, mã vạch, mã QR code, thương hiệu cũng như hotline liên hệ. Đặc biệt, tem chống giả này rất dễ nhìn thấy và nhận biết. Vì vậy, chỉ cần một vài thao tác kiểm tra đơn giản trên điện thoại di động, khách hàng liền có thể biết đồng hồ treo tường mình định mua có phải hàng chính hãng hay không. 

Mặt số đồng hồ treo tường: Mặt số được in sắc nét và màu mực đậm dễ xem giờ khi đứng từ xa, nếu mặt số nổi sẽ có màu vàng hoặc màu bạc sắc nét và không bị cong vẹo. 

Máy đồng hồ: Có máy kim trôi và kim dựt tuỳ theo từng loại đồng hồ nhưng quan trọng mặt ốp phía sau có nhựa trong và bánh răng màu tím và logo hình mặt trời, đây là loại nhiều người thường sử dụng nên rất bền. 

Ngoài những dấu hiệu trên, người mua hàng còn có thể kiểm tra, nhận biết sản phẩm chính hãng dựa trên các thông tin trên phiếu bảo hành được cấp bởi nhà sản xuất.

 Quý Công Ty, Cơ sở, Đại Lý và Cửa hàng có nhu cầu đặt đồng hồ treo tường làm Quà tặng, Quảng Cáo hoặc làm đại lý, xin vui lòng liên hệ:

 Công Ty TNHH DV ĐT PT Hưng Vượng
- Hotline: 0932 137 757
- Email: hungvuongad@gmail.com
- website: www.qua24h.net
- Địa Chỉ: 685 Âu Cơ, P. Tân Thành, Q Tân Phú, TP HCM

CTY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HƯNG VƯỢNG

  Trụ sở chính: 70/7 Trần Văn Ơn, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chi Minh

 Văn phòng: 685 Âu Cơ, phường Tân Thành, quận Tân Phú, Tp.HCM

 MST : 0313202484

 Điện thoại: 0932 137 757

 Email đặt hàng: hungvuongad@gmail.com

CTY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HƯNG VƯỢNG

Bản đồ chân trang

Kết nối với chúng tôi

Facebook page  Facebook page Facebook page Facebook page

Copyright @2019 www.qua24h.net, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn